2D-3D Image Registration in Diagnostic and Interventional X-ray Imaging

I.M.J. van der Bom

Promotor: M.A. Viergever
Copromotores: J.P.W. Pluim, L.W. Bartels
Utrecht University, The Netherlands
December 2010

Abstract

Klinische procedures ondersteund door tweedimensionale röntgenbeeldvorming kunnen profiteren van de extra ruimtelijke informatie voorzien door driedimensionale (3D) beelden. Bijvoorbeeld: begeleiding van minimaal invasieve procedures met computertomografie- of magnetische resonatiebeelden geeft aanvullende ruimtelijke informatie en verschaft visualisatie van structuren die over het algemeen niet zichtbaar zijn met röntgen. 3D beeldvormingsmodaliteiten zijn niet altijd beschikbaar tijdens de procedure of verhogen de stralingsdosis waaraan de patiënt wordt blootgesteld. Het is daarom wenselijk pre-interventionele of pre-operatieve 3D gegevens, verkregen tijdens de diagnose en/of de planning van de behandeling, te gebruiken tijdens de uitvoering van de behandeling zelf. Daartoe moet een relatie tussen de patiënt en 3D beeld worden gerealiseerd door middel van 2D-3D beeldregistratie. Het doel van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is het evalueren van de prestaties en beperkingen van 2D-3D beeldregistratie in diagnostische en interventionele röntgenbeeldvorming en het ontwikkelen van nieuwe methoden om de beperkingen te overwinnen.

ISBN: 978-90-393-5451-3
Copyright © 2010 by I.M.J. van der Bom. All rights reserved.


Show BibTeX

A pdf file of this publication is available, but due to copyright restrictions we cannot provide a direct link to the pdf file. However, instructions can be sent by email on how to download a pdf of the publication. Fill in your e-mail address below and click the "Send" button.
The pdf file may not be distributed and is for personal use only.
The size of this pdf file is 30.4 Mbytes.

Your email address:

If you would like to receive a hard copy of the thesis, please send a request by e-mail with the postal address to send it to.

For more information on this publication, please contact J.P.W. Pluim.