publication

Hoe magnetisme en diffusie kunnen bijdragen aan hersenonderzoek: toepassingen van diffusie-MRI-tractografie

Tax, C.M.W., Leemans, A.

Neuropraxis 18 (3), p. 92-105

Abstract